Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2017/2018

• Styrelseordförande: Gunnel Sköldqvist
• Vice ordförande: Lena Ljungberg
• Kassör: Kerstin Edvardsson
• Sekreterare: Per Askerlund
• Ledamot: Sten Sköldqvist
Kontakt med oss får ni via e-post här, eller genom att ringa vår kontaktperson Sten 0733 33 98 35.

Uppdaterat 2017-10-11 av Per A

Top