Välkommen


Mötestider under  2019

Måndagar 10-12
Torsdagar 13-15

Studiefrämjandets lokaler 
Köpmangatan 3, Katrineholm.


Mailkontakt till styrelsen sker genom mail till:
 katrineholm@seniornet.se

Kontaktperson Sten på telefon:
0733 33 98 35

Anslagstavlan

Släpp loss kreativiteten och kom till oss

Nu är det uppstart igen. Vi kommer att fortsätta våra sammankomster på samma sätt som tidigare. Ev. kan det bli några ”minikurser” beroende på intresse. 
En minikurs är ett fåtal deltagare som under några gånger, 3-4 samlas och tränar på något speciellt.

Annars så får önskemål och efterfrågan styra.

SeniorNet i Katrineholm är en ideell förening tillhörande Seniornet Sweden.
Vi bildades den 15 januari 2015.
Seniornet Sweden bildades 1997 och består av 45 klubbar fördelade runt om i landet och med totalt ca 9000 medlemmar.

SeniorNet i Katrineholm.

Vårt enda mål och syfte är att hjälpa seniorer med den digitala tekniken inom mobiltelefoner, surfplattor och datorer.
Vi är ideologiskt och politiskt oberoende och vi jobbar helt ideellt.

Vi tillhör Seniornet Sweden och vi samarbetar med Studiefrämjandet.

SeniorNet hur det fungerar

”Seniorer lär seniorer” digital kommunikation och internet”

Grundidén är att vi lär av varandra med några handledare som stöd.
Vid varje träff så brukar någon av oss handledare eller någon annan, inleda med en kort genomgång av något aktuellt ämne.
Därefter delar vi upp oss i grupper efter intresse och behov.

Du jobbar i din takt!
Grupperna har tillgång till handledare.

Kontaktinformation

Vår e-post: katrineholm@seniornet.se
Tfn: 0733 33 98 35

Besöksadress

Studiefrämjandet
Köpmangatan 3,
64130 Katrineholm